Welkom op de site van de
Stichting Baarnse Veteranen

Doelstelling van de Stichting is het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor de Nederlandse (militaire) veteraan in het algemeen en de Baarnse veteraan in het bijzonder, alsmede het bevorderen van de onderlinge contacten tussen veteranen en hun relaties en het vergroten van de sociale cohesie met de inwoners van de gemeente Baarn.

Kom ook naar onze nieuwjaarsreceptie op 12 januari!!

Bent u veteraan en woont u in Baarn of draagt u de Stichting een warm hart toe? Kom dan ook, samen met uw partner, naar onze nieuwjaarsreceptie. Samen kunnen we terugblikken op het afgelopen jaar en ook even vooruitkijken naar 2024. 
Dit jaar zal onze nieuwjaarsreceptie worden gehouden van 17:00u tot 19:00u in de Brasserie de Trits, Goeman Borgesiuslaan 2, Baarn.

Wij hopen u en uw relatie daar te ontmoeten

Lokale veteranendag 2023

Afgelopen jaar is er een lokale veteranendag georganiseerd. Dit jaar stond in het teken van het 10 jarig bestaan van de stichting. De gemeente Baarn heeft dit evenement mogelijk gemaakt en dit jaar voor het eerst ook in samenwerking met de gemeente Soest. De Baarnse veteranendag vond plaats op  zaterdag 23 september in de Pekingtuin.

Winter Wandeltocht 2024

De jaarlijkse winterwandetocht zal dit jaar plaatsvinden op ….

Jubileum Stichting Baarnse Veteranen

Dit  Jaar bestaat de SBV 10 jaar. een heugelijk feit waar wij op terublikken op een mooie periode en even vooruit kijken.

Facebook

Op Facebook hebben wij een eigen pagina. Hier staan ook, net als op de website, onze activiteiten vermeld. kom een kijken…..

Icon image

Veteraan in de klas

In de afgelopen jaren heeft de SBV bijgedragen aan het informeren van jongeren in de verschillende leeftijdsgroepen. Wilt u meer weten of een veteraan in de klas hebben, kijk voor onze bijdrage op onze pagina onder activiteiten of klik hieronder.

Veteranenwet

Artikel 1: begripsbepaling

veteraan: de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen.