Webdesign by M.W. Van Bloemendal

De veteranen-gastsprekers


Er staan ongeveer 200 veteranen ingeschreven als gastspreker. Alles bij elkaar hebben zij gediend bij alle krijgsmacht delen die de Nederlandse krijgsmacht kent: de Landmacht, de Luchtmacht, de Marine en de Marechaussee. Het zijn veteranen sterk variërend in leeftijd, die elk verschillende oorlogen, conflicten of missies hebben meegemaakt. Nog een enkeling kan verhalen over zijn/haar ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels staan er ook veteranen ingeschreven die de recente missie in Afghanistan hebben meegemaakt.

Deze gastsprekers dragen op vrijwillige basis bij aan ‘Verhalen van veteranen’. Belangrijkste motivaties van deze veteranen voor hun medewerking zijn:

• Het overdragen van een stuk (levende) geschiedenis

• Het delen van hun uitzendervaringen, inzicht in wat ze meegemaakt hebben

• Dat de prijs van vrede/veiligheid/conflicten niet vergeten wordt”

Voor wie is het project ‘Verhalen van veteranen’ bedoeld?


‘Verhalen van veteranen’ is in 2005 ontwikkeld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) in samenwerking met het Veteraneninstituut als een onderwijsproject en wordt mogelijk gemaakt door steun van het ministerie van Defensie. Het is bedoeld voor de groepen 7 en 8 van het Primair Onderwijs en de eerste drie klassen van het Voortgezet Onderwijs.

In de praktijk blijkt dat het project ook goed inzetbaar is in de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs, het MBO en HBO.


Inmiddels heeft het SLO een handreiking voor scholen en docenten - Het Educatief Arsenaal  - samengesteld, ter voorbereiding op en ondersteuning van het bezoek van een veteraan. Het Educatief Arsenaal bevat informatie, lesmateriaal en werkvormen die de docent kan gebruiken om het educatieve en didactische rendement van het bezoek van de veteraan te vergroten.

Veteraan voor de klas?


Bent u een leerkracht/docent en wilt u graag een veteraan voor de klas?

Klik HIER

Geschiedenis die tot leven komt”


Een ontmoeting tussen leerlingen en een veteraan is vaak een vorm van 'levende geschiedenis', bijvoorbeeld wanneer een Indië- of Nieuw Guinea-veteraan in de klas op bezoek komt. Of een veteraan die in de jaren '80 deelnam aan de grote vredesmissie in Libanon. Maar het kan evenzeer gaan over meer recente periodes, denk bijvoorbeeld aan de uitzendingen naar Bosnië. Of heel actueel: over de missie in Afghanistan, want ook net afgezwaaide mannen en vrouwen doen mee.

De ontmoetingen leveren enthousiaste reacties op van leerlingen, van docenten en scholen, én van de deelnemende veteranen.
Er zijn ruim honderd veteranen, van nagenoeg alle conflicten en missies waarbij Nederland betrokken was, beschikbaar als gastspreker. De veteranen zijn uitstekend in staat hun verhaal te vertellen en in te gaan op vragen. Dit altijd met respect voor de normen en waarden waar de school voor staat.

Voor een video impressie klik hieronder.

"Onderwijs dat uitdaagt om je in te leven in ervaringen en gevoelens van de ander en na te denken over vredesmissies en oorlogssituaties, burgerschap en democratische waarden" zo vatte onderwijsminister Van der Hoeven het samen bij de opening van het schooljaar 2005 - 2006.

Veteraan voor de klas


Ontmoetingen tussen veteranen en leerlingen van de hoogste groepen van basisscholen en het voortgezet onderwijs.


Dat is de kern van het succesvolle landelijke onderwijsproject Verhalen van veteranen van het Veteranen Instituut. Dit project is in 2005 onder auspiciën van het Comité Nederlandse Veteranendag gestart en heeft inmiddels zijn waarde bewezen. Dit initiatief is inmiddels de projectstatus ontgroeid en blijft zich uitbreiden. De Stichting Baarnse Veteranen heeft de regio coördinator functie voor dit initiatief en zorgt ervoor dat de veteranen en scholen aan elkaar gekoppeld worden. Ook heeft de Stichting de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit die geleverd wordt door de gastsprekers.