Webdesign by M.W. Van Bloemendal

Ontstaan van de stichting.


In 2005 werd in Nederland de eerste landelijke veteranendag georganiseerd op advies van de “commissie Nederlandse veteranendag” die, in een advies aan de regering,  aangaf dat dit een dag zou moeten zijn waarop de samenleving in brede zin haar erkenning en waardering voor het werk van veteranen zou kunnen uitdrukken.  In het verlengde van deze gedacht heeft de gemeente Baarn in 2009 het initiatief genomen om een lokale “Baarnse” veteranendag te organiseren. Deze zou op een afwijkende datum worden gepland zodat de veteranen ook in de gelegenheid zouden zijn om op de landelijke dag aanwezig te zijn. Voor de organisatie heeft de gemeente een aantal Baarnse veteranen gevraagd om hierbij te ondersteunen.  Tijdens de veteranendagen die daarna volgden zijn er verschillende contacten gelegd tussen de veteranen onderling. Dit initiatief heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van de stichting in 2013.?

Het bestuur


Het bestuur van de stichting bestaat uit:


De voorzitter,             Arie van Essen

De secretaris,             Marcel van Bloemendal

De penningmeester,    Gertjan Bergman

Algemeen lid,             Adrie Bouwmeester

Algemeen lid,             Martin Hoogerhuis