Veteranen

missie

Het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor de Nederlandse (militaire) veteraan en de Baarnse veteraan in het bijzonder, alsmede het bevorderen van de onderlinge contacten tussen veteranen en hun relaties en het vergroten van de sociale cohesie met de inwoners van de gemeente Baarn.

"Zoals premier Rutte in 2011 heeft verwoord"

Veteranen hebben iets goeds en iets bijzonders gedaan en deze inzet voor vrede en veiligheid verdient blijven onze dank en respect.


In 2009 is er door de gemeente Baarn contact gelegd met een aantal Baarnse Veteranen. De bijeenkomst was de aftrap van een jaarlijks terugkerend evenement genaamd de lokale Baarnse Veteranendag. 

In 2012 werd de Veteranenwet aangenomen. De wet regelt de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties. De wet werd van kracht op de tiende Nederlandse Veteranendag in 2014.

In 2013 is de Stichting Baarnse veteranen opgericht. 

Doelstellingen van de Stichting

De stichting Baarnse veteranen willen jaarlijks activiteiten organiseren met en in overleg met de gemeente Baarn.

  • Locale veteranendag
  • Het geven van voorlichting en projecten op school
  • Het bijwonen en herdenken van 4 mei en 15 augustus